Finlands historia

Åbos historia

Egentliga Finlands historia

Vardagens historia

Historian museo

Kulturens och konstens historia

Uppfinningarnas museum

Framtidens museum

Vad?

Ett helt nytt museum i Åbo

Historiska museet ska bli ett helt nytt museum i Åbo. I det upplevelseladdade besöksmålet för hela familjen upptäcker du historien och alla berättelser den gömmer.

Det nya museet kommer att vara interaktivt. Här fördjupar vi oss i det förflutna och kikar in i framtiden. Genom att göra själv och pröva på kan du hitta beröringspunkter mellan historien och nuet.

Det historiska museet är framtiden museum.

Vad?

Internationella utställningar och annat kul!

Det nya museet är en dynamisk helhet som består av olika funktionella delar med egna tydliga profiler. Dessa är till exempel den interaktiva huvudutställningen, ett rum för internationella storutställningar som tidigare inte setts i Åbo, samt ett medborgartorg.

För mer information om planerna, ladda utredningen (på finska).

Vad?

Vad vill åboborna ha?

Vi frågade åboborna hur deras drömmuseum ser ut. Se svaren i bilder på nästa sidan.

Vad?

Drömmuseum

Du kan bläddra bland Drömmuseum-teckningarna med piltangenten.

Vad händer nu?

Nu kartlägger vi utrymmen

I april 2017 fattade Åbo stadsfullmäktige beslut om att grunda ett nytt museum. Följande steg är att hitta ett lämpligt läge för museet.

Åbo stad har inlett en behovsutredning om utrymme, och kartläggning av en lämplig plats i centrumområdet och dess absoluta närhet är igång.

Vad händer nu?

När öppnar museet?

Tidtabellen preciseras när platsen är vald.

Museet kommer att förverkligas i faser. Målsättningen är att de första delarna kan öppnas för besökare i början av 2020-talet. Helheten kommer att vara färdig senast år 2029 då Åbo firar 800-årsjubileum.

Vad händer nu?

Hur ser ditt drömmuseum ut?

Hurudant historiskt museum vill just Du ha i Åbo? Dela dina tankar och idéer på Twitter och Instagram med nyckelordet #drömmuseum, och följ projektet på Facebook.

Vad händer nu?

#unelmienmuseo

Vad i all världen?

Ett museum i enlighet med stadens strategi

Enligt Åbos stadsstrategi utvecklas staden som en betydande turism-, kongress- och evenemangsstad. Enligt Fritidssektorns strategiska avtal förnyas museiverksamheten mot upplevelseinriktad familje- och kulturturism.

Beslutet om att grunda ett historiskt museum i Åbo fattades i april 2017 av stadsfullmäktige som en del av ett Finland100-jubileumsbeslut. Museet är Åbos gåva till det 100-åriga Finland.

Vad i all världen?

Från utredning till beslut

Som en del av beslutsberedningen gjordes en utredning där det nya museets riktlinjer skisserades upp. I utredningen användes resultat från Åbo universitets Framtidsforskningscentrums delaktighetsforum samt en rapport av Levón-institutet vid Vasa universitet gällande museers inverkan på ekonomin.

Läs mer (på finska):

Vad i all världen?

För ett ännu attraktivare Åbo

Det historiska museet är en lönsam investering med positiv inverkan på Åbos ekonomi och stadens attraktivitet och konkurrenskraft. De totala regionala ekonomiska effekterna är större än den enskilda investeringen i museet.

Museet kommer att vara ett lockande besöksmål för inhemska och utländska turister. Det upplevelsefyllda och mångsidiga museet berättar Åbos och Finlands historia och erbjuder utrymme för storutställningar. Detta är ett museum som Åbo behöver!

Vad i all världen?

Inlärning och nya innovationer

Museer är öppna inlärningsmiljöer, som skolor och läroanstalter kan utnyttja på ett flexibelt sätt. Historiska museet kommer att vara en perfekt miljö för livslång inlärning.

Det historiska museet fungerar som en mångsidig plattform för företag i området och för lokala innovationer. Det erbjuder ett forum för högskolesamarbete och popularisering av ny forskning.

För media

Intervjuer och ytterligare information

Ytterligare information om projektet och museets innehåll ges av intendenten vid Åbo museicentral Joanna Kurth: museokeskus@turku.fi